Velg en side

Hva vi gjør

ADAPT er et uavhengig konsulentselskap med spisskompetanse på energi- og klimaspørsmål. Våre eksperter kan raskt gå inn i komplekse problemstillinger enten det dreier seg om strategi og forretningsutvikling, kraftavtaler, markedsanalyser, nettregulering, energi- og klimapolitikk eller samfunnsøkonomi.

)

MARKEDSANALYSER

ADAPT har inngående kunnskap knyttet til dynamikken i kraftmarkedet og kan besvare spørsmål som; Hvor går kraftmarkedet? Skal vi investere nå? Er dette riktig tidspunkt å inngå en langsiktig kraftkontrakt? Hva er verdien av fleksibilitet?
,

STRATEGI OG FORRETNINGSUTV.

ADAPT har lang erfaring med å fasilitere strategi-workshops, utarbeide eksternanalyser og bistå med beslutningsunderlag og analyser knyttet til forretningsutvikling.
i

KRAFTKONTRAKTER

ADAPT har lang og bred erfaring med å forhandle kraftkontrakter (og nettleie) for elintensiv industri, herunder datasentre.
a

NETT OG REGULERING

ADAPT bistår nettselskaper med analyser knyttet til regulering og tariffering og har utviklet ADAPTIV, et nettbasert DEA-analyseverktøy som gjør det mulig for nettselskaper å gjennomføre egne analyser på en rask og effektiv måte.
\

NÆRINGSPOLITIKK

Energi- og klimapolitikk definerer rammebetingelsene til aktørene i energisektoren.

ADAPT bistår selskaper og næringsorganisasjoner i utvikling og kommunikasjon av næringspolitikk.

l

KURS OG FOREDRAG

ADAPT gjennomfører kurs innenfor en rekke ulike tema, f.eks. om utviklingen i kraftmarkedene, energieffektivisering eller konsekvenser av regulatoriske endringer.

JØRGEN FESTERVOLL

E-post: Jorgen.festervoll@adapt.no
Mobil: (+47) 938 00 389
Les mer

ARNE FESTERVOLL

E-post: arne.festervoll@adapt.no
Mobil: (+47) 952 16 250
Les mer

Kontakt oss

11 + 14 =