Velg en side

Andreas er utdannet Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole med spesialisering innenfor organisasjon og ledelse. Han har arbeidet i ADAPT siden 2002 og er i dag partner i selskapet.

Andreas har bred kunnskap om energipolitiske problemstillinger, med særlig fokus på nasjonale og europeiske utfordringer tilknyttet fornybar energi, energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp. Gjennom sin evne til å analysere og formidle kompliserte sammenhenger, bistår Andreas våre kunder med å identifisere og utnytte kommersielle muligheter som følge av regulatoriske rammebetingelser, støtteordinger, sertifikatmarkeder, utslippshandel og energi- og miljømerking.

Gjennom sitt engasjement i en rekke komiteer, utvalg og prosjektorganisasjoner har Andreas opparbeidet økonomisk og teknisk innsikt blant annet knyttet til valg av energiløsninger hos sluttbruker. Videre holder han seg løpende orientert om de forhold som preger utvikling, harmonisering og integrering av kraftmarkedene i Norge, Norden og Europa.

E-post: andreas.aamodt@adapt.no
Mobil: (+47) 920 99 543