Velg en side

Arne har jobbet med energi i mer enn 35 år. Han har fulgt utviklingen fra starten av oljealderen og det gamle kraftregimet, over i den nordiske og kontinentale liberaliseringen for gass og kraft. Arne har inngående kunnskap om produksjon og forbruk av energi i Europa, herunder markedsmekanismer, regelverk og prisdrivere. Arne var industriens representant i Energilovutvalget. Arne er utdannet Cand.oecon. ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen internasjonal økonomi. Han startet sin karriere i Norske Shell der han deltok i planleggings- og utredningsarbeid. Deretter jobbet han i Oslo Lysverker med lønnsomhetsanalyserer, priser og tariffer, før han ble ansatt i Norges Industriforbund for å arbeide med energi- og miljøspørsmål. I 9 år var han adm. direktør i Landsforeningen for Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk Industri. I denne stillingen fikk han inngående kjennskap til elintensiv industri og internasjonale kontraktsregimer og konkurranseforhold. Med denne kunnskapen i bagasjen startet han sitt selskapet «Næringsanalyse», som var engasjert av de fleste større industriselskaper i overgangen fra monopol til marked i forbindelse med den nye energiloven. Etter noen år med ansvar for energikjøp i Orkla – konsernet startet han ADAPT Consulting i 1998.

E-post: arne.festervoll@adapt.no
Mobil: (+47) 952 16 250