Velg en side
ARNE FESTERVOLL

ARNE FESTERVOLL

Arne har jobbet med energi i mer enn 35 år. Han har fulgt utviklingen fra starten av oljealderen og det gamle kraftregimet, over i den nordiske og kontinentale liberaliseringen for gass og kraft. Arne har inngående kunnskap om produksjon og forbruk av energi i Europa, herunder markedsmekanismer, regelverk og prisdrivere. Arne var industriens representant i Energilovutvalget.

Arne er utdannet Cand.oecon. ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen internasjonal økonomi. Han startet sin karriere i Norske Shell der han deltok i planleggings- og utredningsarbeid. Deretter jobbet han i Oslo Lysverker med lønnsomhetsanalyserer, priser og tariffer, før han ble ansatt i Norges Industriforbund for å arbeide med energi- og miljøspørsmål.

I 9 år var han adm. direktør i Landsforeningen for Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk Industri. I denne stillingen fikk han inngående kjennskap til elintensiv industri og internasjonale kontraktsregimer og konkurranseforhold. Med denne kunnskapen i bagasjen startet han sitt selskapet «Næringsanalyse», som var engasjert av de fleste større industriselskaper i overgangen fra monopol til marked i forbindelse med den nye energiloven. Etter noen år med ansvar for energikjøp i Orkla – konsernet startet han ADAPT Consulting i 1998.

E-post: arne.festervoll@adapt.no
Mobil: (+47) 952 16 250

JØRGEN FESTERVOLL

JØRGEN FESTERVOLL

Jørgen er utdannet Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi og ledelse. Han har arbeidet i ADAPT siden 2001 og er i dag partner i selskapet.

Jørgen følger utviklingen i verdens energi- og kraftmarkeder tett. Han er spesialist på strategisk og økonomisk analyse knyttet til nye kraftprosjekter, due dilligence prosesser ved oppkjøp og salg av industri- og kraftrelaterte virksomheter, samt forhandling og inngåelse av kraftkontrakter. Han har også jobbet med flere nettrelaterte problemstillinger blant annet knyttet til AMS-utrulling, tariffering, kjøp og salg av systemtjenester, regulerreserver og optimering av reguleringsregimer.

Jørgen bruker mye av sin tid på å bistå kunder i strategiske og kommersielle beslutningsprosesser, blant annet ved å utarbeide rapporter, underlag og innspill. Han er også ekspert på energieffektivisering og blir mye brukt som kurs og foredragsholder. Jørgen har i flere år vært styreleder i Norsk Energiforening i Polyteknisk Forening.

E-post: Jorgen.festervoll@adapt.no
Mobil: (+47) 938 00 389